R E P O R T A G E

Reportaż fot. Magdalena Gołda

Każdy z nas ma dwa domy – jeden konkretny, umiejscowiony w czasie i w przestrzeni; drugi – nieskończony, bez adresu, bez szans na uwiecznienie w architektonicznych planach. Olga Tokarczuk